Aanmeldformulier exposeren op Kunststoffen

KB1

Geef hier de standafmeting en standnummer in.


If you want a price on request with a different booth size, enter the size below as followed: (eg 25x1)

Indien u een andere standafmeting of plaats wenst, gelieve dit hieronder aan te geven.


Contactpersoon evenement


OrganisatiegegevensAanvullende factuurgegevens

Aan deze overeenkomst zijn genoemde deelnamekosten verbonden en op deze overeenkomst zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van Mikrocentrum van toepassing.
Ik ga akkoord met de deelnamekosten en de algemene voorwaarden:

De betaling dient uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de beurs te geschieden. Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt hiervoor een factuur van Mikrocentrum. Uw betaling dient binnen de betalingstermijn te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Mikrocentrum. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden behoudt de organisatie zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de expositie te weigeren.
Op deze inschrijving zijn de volgende voorwaarden van kracht:
Vanaf moment van inschrijven tot 6 maanden voor aanvang van het evenement bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd. Van 6 tot 4 maanden voor het evenement bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd. Van 4 maanden tot en met het evenement bedragen de annuleringskosten het volledige deelname bedrag. Acceptatie van uw aanvraag is voorbehouden aan de organisatie.